İstehsalat

ARMATURUN KORROZİYA DƏRƏCƏLƏRİ

1
Poladın ümumi rəngi və keyfiyyət xüsusiyyətləri dəyişmədən armaturun üzərində yüngül şəkildə korroziya müşahidə olunur;
2
Poladın üzərində korroziya əmələ gələn zaman xüsusi firça vasitəsilə aradan götürmək olur. Bu cür korroziya armaturun mexaniki və kimyəvi keyfiyyətlərinə heç bir təsir göstərmir;
3
Armaturun düzgün şəraitdə saxlanmamasına görə bir neçə yerdə lokal korroziyanın əmələ gəlməsi. Bu cür korroziya armaturun üzərindən asanlıqla fırça ilə təmizlənir və armatur çubuğunun kəsişməsini cüzi halda dəyişdirir;
4
Armaturun üzərində korroziyanın mövcüdluğu. Hətta belə korroziyalrı xüsusi kimyəvi vasitələrlə aradan qaldırmaq istədiyiniz halda, armaturun üzərində korroziya izləri və çubuğun kəsişmələri azalması müşahidə olunacaq və istifadə xüsusiyyətləri aşağı səviyyəyə yenəcəkdir. Bu da armaturlu sement konstruksiyaların çatadavamlılığın tələblərinə uyğun olmayacaqdır.

ARMATURANIN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

  • İki mərhələli təmizləmə;

  • Təmizləmədən sonra Fosforun və Kükürdün effektiv çıxarılması;

  • Əlavə olaraq dartılma (Re) və uzanma (Agt) həddinin olması yükcək dərəcədə zəlzələyə müqavimət göstərilməsi kimi xüsusiyyətinə malikdir;

  • Korroziya  qarşı və yüksək dərəcədə zəlzələyə müqavimətliyin olması;

  • Radiasiyadan azad olunan keyfiyyətli armatur;

  • Müxtəlif ölçülərdə (diametr) armatur;

  • Məhsul təmiz poladdan olduğu üçün və kimyəvi tərkibinə ciddi nəzarətinə görə armaturanın bütünlüklə mexaniki və metallurqiya xassələri eynidir;

  • Polad armaturun və beton arasında əlavə olaraq güclü yapışdırılabiləcək imkanı;

  • İstehsal olunan armaturaların keyfiyyətini ciddi nəzarətini Test Laboratoriyanın nəzdində muasir avadanlığlarla təchiz edilmiş Keyfiyyətə nəzarət bölməsi həyata keçirir;

 


Azərbaycan, Bakı,
AZ1014, Füzuli küçəsi 47, Füzüli Rezidens 4-cü mərtəbə

Email:  sales@abrisgroup.az

Web:   www.abrisgroup.az

Telefon+994 12  493 36 16, 
           +994 12 493 16 36
Mobil:     +994 55  457 42 52